Farské oznamy

Pre udelenie pomazania chorých a vyslúženie Sviatostí umierajúcim, vydávanie krstných listov, prepustení, licencií a iných potvrdení – je potrebné kontaktovať kňaza – správcu farnosti na tel. čísle: 033 7747117 alebo 0910 638 698.